“Stop! Not to be hanged!” vs. “Stop not! To be hanged!” / “Да се обеси! Не да се помилва!” или “Да се обеси не! Да се помилва!”

Posted on April 21, 2017 in Blogs

“Stop! Not to be hanged!” vs. “Stop not! To be hanged!” / “Да се обеси! Не да се помилва!” или “Да се обеси не! Да се помилва!”

The second of our series of articles on certain grammar, punctuation, lexical and stylistic mistakes focuses on some specific punctuation rules. To download the article (in Bulgarian only) please click HERE.

If you want to download the first part dedicated to the usage of definite and indefinite articles (in Bulgarian only) please click HERE.

 

Втората от публикациите по темата за често допускани граматични, пунктуационни, лексикални и стилистични грешки е насочена към някои специфични пунктуационни правила. За да свалите PDF файла натиснете ТУК.

В случай, че желаете да се запознаете с публикацията относно използването на пълен и кратък определителен член в определени случаи, натиснете ТУК.